Author: Jonáš, Martin
MARTIN JONÁŠ - Monograph - Publisher Galéria Babka, Kovačica - 1994

SPOMENICI KUKURUZU MARTINA JONAŠA,by Jan Kišgeci - NOVOSADSKO IZDAVAČKO TRGOVINSKO PREDUZEĆE NIP - NOVI SAD, 1995

arte naif italia