Author: Dimitrijević, Kosta * ( K.D. )

"NAIVA U JUGOSLAVIJI Mali leksikon slikara i vajara" - by Kosta Dimitrijević -
edited by Beogradski Izdavačko-Grafički Zavod, Belgrade 1979

 
arte naif italia