Author: Kelemen, Boris * ( B.K. )

"NAIVNO SLIKARSTVO JUGOSLAVIJE" - by Boris Kelemen - Editions Galerije Grada Zagreba, Zagreb 1969"YUGOSLAV NAIVE PAINTING" - by Boris Kelemen - Editions Galerije Grada Zagreba, Zagreb 1969"LA PEINTURE NAÏVE YOUGOSLAVE" - by Boris Kelemen - Editions Galerije Grada Zagreba, Zagreb 1969

 
arte naif italia