Author: Tkáč, Štefan * ( S.T. )

“SLOVENSKÉ INSITNÉ UMENIE” – by Štefan Tkáč – Editions of the Slovak National Gallery, Bratislava 1966

“SVETOVÉ INSITNÉ UMENIE” - by Štefan Tkáč – Editions Pallas, Bratislava 1969

 
arte naif italia