Autore: Jonáš, Martin
MARTIN JONÁŠ - Monografia - Edizioni Galéria Babka, Kovačica - 1994

SPOMENICI KUKURUZU MARTINA JONAŠA,di Jan Kišgeci - NOVOSADSKO IZDAVAČKO TRGOVINSKO PREDUZEĆE NIP - NOVI SAD, 1995

arte naif italia