Autore: Tkáč, Štefan * ( S.T. )

“SLOVENSKÉ INSITNÉ UMENIE” – di Štefan Tkáč – Edizioni Slovenská Národná Galéria, Bratislava 1966

“SVETOVÉ INSITNÉ UMENIE” - di Štefan Tkáč – Edizioni Pallas, Bratislava 1969

 
arte naif italia