Enrico Benassi
Presentations

"FROM TWO ANGLES" Sofia City Art Gallery - Sofia - Mart 30 - April 24, 2011

От два ъгъла.
Софийска градска художествена галерия
представя:

Росен Рашев - Рошпак
и
Предраг Миличевич Барбариен

30 март- 24 април 2011


Откриване 29 март 2011,вторник, 18.00 ч.

Изложбата "От два ъгъла" на Музея на
наивистично и маргинално изкуство
представя някои сериозни постижения
на маргиналното изкуство чрез 65
избрани творби на двама утвърдени
творци, от Сърбия и България - Предраг
Миличевич Барбариен и Росен Рашев -
Рошпак.

Срещите и разминаванията между тези
две артистични визии, както и усетът
за цвят и композиция на две изразени
индивидуалности, плод на различни
традиции и среда, представят една
широка гама от високи художествени
постижения, дали своя значителен
принос за развитието на маргиналното
изкуство в по-широк европейски план.
Приликите и различията между
творчеството на двамата автори само
потвърждават тяхната индивидуална
многопластовост и богатството на
тяхната експресивност.

Куратор на изложбата е Нина Кръстич.

Наивното и маргиналното изкуство
представлява уникална част от
съвременната художествена сцена на
Сърбия. Музеят на наивно и маргинално
изкуство в Ягодина е специализиран в
систематичния подбор, съхранение,
проучване, излагане и публикуване на
творби, най-вече на сръбското и
югославското, а от 1994 г. насам и на
чуждестранното наивно и маргинално
изкуство.

Музеят на наивното изкуство в Ягодина
е учреден през 1960 година, по времето
когато наивното изкуство преживява
пълния си триумф по света. Днес
действа като документален център на
наивното и маргиналното изкуство,
притежаващ интернационална сбирка,
наброяваща над 2500 творби, и реализира
сериозни проекти. Досега музеят е
организирал над 400 групови и
самостоятелни изложби в страната и
чужбина, организира Биенале и Пленер
на наивното и маргиналното изкуство.

Музеят на наивното изкуство е
участвал с творби от своята богата
сбирка на най-значимите изложби, сред
които трябва да откроим изложбите в
Париж, Лондон, Мелбърн, Виена, Прага,
Братислава, Букурещ, в много градове
на Холандия, Унгария, Гърция, Русия,
Беларус, Италия...

Директор на музея е изкуствоведът
Нина Кръстич.

През 2007г. Музеят представи в Софийска
градска художествена галерия обща
ретроспективна изложба, в която бяха
показани творци от всички поколения и
с различни художествени търсения в
наивистичното и маргинално изкуство.Back to index

This page will be a dynamic, constantly growing space, just like i imagine fidan as constantly growing;

it will be a time for reflection, a notice board where you can stick from time to time, notes from your trips, reviews, suggestions on an author or his way of working, invitations, extended studies on any given subject, presentations;

it will also be a meeting place where different voices can be hosted, but also proposals, evaluations, opinions;

it will be a space all dedicated to people, and there are indeed many of them, that yesterday as well as today have contributed and will contribute to the developement of fidan and to the knowledge of the naif world.

arte naif italia