Autore: Pirosmanashvili, Nikolai (Niko Pirosmani)

Niko Pirosmanaswili - catalogo della mostra al Museo Nazionale di Varsavia, ottobre 1968

Pirosmani di Ksenia Bogemskaya - Edizioni: Bely gorod - Mosca 2002

arte naif italia