Enrico Benassi
Presentazioni

"FROM TWO ANGLES" Sofia City Art Gallery - Sofia - dal 30/03 al 24/04/2011


От два ъгъла.
Софийска градска художествена галерия
представя:

Росен Рашев - Рошпак
и
Предраг Миличевич Барбариен

30 март- 24 април 2011


Откриване 29 март 2011,вторник, 18.00 ч.

Изложбата "От два ъгъла" на Музея на
наивистично и маргинално изкуство
представя някои сериозни постижения
на маргиналното изкуство чрез 65
избрани творби на двама утвърдени
творци, от Сърбия и България - Предраг
Миличевич Барбариен и Росен Рашев -
Рошпак.

Срещите и разминаванията между тези
две артистични визии, както и усетът
за цвят и композиция на две изразени
индивидуалности, плод на различни
традиции и среда, представят една
широка гама от високи художествени
постижения, дали своя значителен
принос за развитието на маргиналното
изкуство в по-широк европейски план.
Приликите и различията между
творчеството на двамата автори само
потвърждават тяхната индивидуална
многопластовост и богатството на
тяхната експресивност.

Куратор на изложбата е Нина Кръстич.

Наивното и маргиналното изкуство
представлява уникална част от
съвременната художествена сцена на
Сърбия. Музеят на наивно и маргинално
изкуство в Ягодина е специализиран в
систематичния подбор, съхранение,
проучване, излагане и публикуване на
творби, най-вече на сръбското и
югославското, а от 1994 г. насам и на
чуждестранното наивно и маргинално
изкуство.

Музеят на наивното изкуство в Ягодина
е учреден през 1960 година, по времето
когато наивното изкуство преживява
пълния си триумф по света. Днес
действа като документален център на
наивното и маргиналното изкуство,
притежаващ интернационална сбирка,
наброяваща над 2500 творби, и реализира
сериозни проекти. Досега музеят е
организирал над 400 групови и
самостоятелни изложби в страната и
чужбина, организира Биенале и Пленер
на наивното и маргиналното изкуство.

Музеят на наивното изкуство е
участвал с творби от своята богата
сбирка на най-значимите изложби, сред
които трябва да откроим изложбите в
Париж, Лондон, Мелбърн, Виена, Прага,
Братислава, Букурещ, в много градове
на Холандия, Унгария, Гърция, Русия,
Беларус, Италия...

Директор на музея е изкуствоведът
Нина Кръстич.

През 2007г. Музеят представи в Софийска
градска художествена галерия обща
ретроспективна изложба, в която бяха
показани творци от всички поколения и
с различни художествени търсения в
наивистичното и маргинално изкуство.


Torna all'indice

Questa pagina sarà uno spazio dinamico ed in continua crescita, così come in continua crescita immagino il Fidan;

sarà un momento di riflessione, una bacheca a cui appendere di volta in volta appunti di viaggio, recensioni, suggerimenti su di un autore ed il suo operare, inviti, approfondimenti tematici, presentazioni;

sarà anche un luogo di incontro dove ospitare voci diverse, proposte, valutazioni, opinioni;

sarà uno spazio tutto dedicato alle persone, e sono davvero tante, che ieri come oggi hanno contribuito e contribuiranno allo sviluppo del Fidan e alla conoscenza del mondo naïf.

arte naif italia